Historia

KS Krokus

Inicjatorem powstania Klubu Strzeleckiego przy LOK w Nowym Sączu był major rez.Eugeniusz Nurek.
W czerwcu 1999 roku rozpoczął starania o wpisanie klubu do rejestru Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego pod nazwą Klub Strzelecki „Krokus” Ligi Obrony Kraju w Nowym Sączu.

W czerwcu 2000 roku Klub został wpisany do rejestru PZSS pod numerem 7/2000. Do roku 2002 klub uczestniczył w zawodach w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu wystawiając zawodników w konkurencjach strzelań pneumatycznych i bocznego zapłonu.

W 2003 roku do Klubu przychodzą osoby zainteresowane strzelaniem z broni krótkiej bocznego i centralnego zapłonu. W następnym roku Klub otrzymał rozszerzenie licencji o strzelanie kulowe włącznie z centralnym zapłonem.

Obecnie w Klubie jest ponad stu strzelców, którzy korzystają ze strzelnicy LOK mającej 10 stanowisk na pistolet. W dyspozycji Klubu są pistolety Margolin, TT wz.33, MAG 95 oraz Glock.

Dziękujemy za poświęcony czas i dokonany wysiłek wszystkim, którzy przyczynili się do powstania i funkcjonowania tej i poprzednich stron internetowych Klubu, zwłaszcza kolegom, którzy podjęli i prowadzili ten trud w przeszłości.