UWAGA! NOWY nr rachunku bankowego

Zgodnie z otrzymanym potwierdzeniem z Biura Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Ligii Obrony Kraju w Krakowie, mamy możliwość uiszczania składek na rachunek bankowy o numerze:
45 1240 6292 1111 0011 2343 2158
W tytule przelewu proszę zamieścić „składka członkowska KS Krokus Nowy Sącz/ imię i nazwisko członka Klubu oraz rok, za jaki płacona jest składka”, zgodnie z przykładem:
„składka członkowska KS Krokus Nowy Sącz/Jan Kowalski/2023”
Potwierdzenie przelewu proszę przesłać na adres skarbnikkrokus@op.pl
Proszę zarówno o staranne wykonanie przelewu jak i każdorazowo przesyłanie potwierdzenia wykonania transakcji na w/w mail, gdyż Klub nie ma dostępu do w/w rachunku.
Przypominamy, że wysokość składki członkowskiej wynosi rocznie 270zł od mężczyzny i 210zł od kobiety w tym 10 zł dla WZSS. Termin płatności do 31.03.2023r.