Nowe deklaracje członkowskie LOK

Uchwała Zarządu Głównego LOK (do wglądu) nakłada na wszystkich członków LOK (zarazem na wszystkich członków Klubu) obowiązek złożenia nowej deklaracji członkowskiej do 30 czerwca 2023 br.

Sankcją za niezłożenie deklaracji jest pozbawienie członkostwa w LOK.

Prosimy wszystkich członków Klubu o potraktowanie sprawy jako ważnej oraz wypełnienie i złożenie na walnym zebraniu lub zawodach deklaracji (Deklaracja LOK  2023).
Druki deklaracji będą także dostępne na wszystkich zdarzeniach organizowanych przez Klub.