Rejestracja – Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków

UWAGA: Na zebraniu przewidziany jest ciepły posiłek i w związku z koniecznością zamówienia odpowiedniej ilości prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w poniższym formularzu:

 

sob 23Paź

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków

Lista zarejestrowanych: M., Wojtek, M.w, Gustaw, Mariusz , Oscar , criss, Blue31, Majkel, P J, Sebo 79, Stanley, MarcinR, Bobek, Buka, Szewcu, Atom, Bodzio, Czesław S., Zybi

Ilość dostępnych miejsc: 180

Zobacz więcej

 

Zarząd KS Krokus zwołuje

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków

Klubu Strzeleckiego „Krokus” Ligi Obrony Kraju w Nowym Sączu na dzień

23 października 2021 roku godz. 17:30

w lokalu Manufaktura – Grill House przy ul. Nadbrzeżnej 26 w Nowym Sączu.

W przypadku braku kworum w wyznaczonym terminie, drugi termin zebrania wyznaczony jest na

23 października 2021 roku na godz. 18:00 w miejscu jak wyżej.

 

 

Proponowany porządek obrad:

1)      otwarcie zebrania i przedstawienie porządku obrad;

2)      wybór przewodniczącego i sekretarza;

3)      stwierdzenie prawomocności zebrania;

4)      przyjęcie porządku obrad;

5)     przedłożenie sprawozdań Zarządu za okres roku 2020 od Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego do końca roku;

6)     przedłożenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za w/w okres;

7)    przedłożenie propozycji Zarządu zmian par. 8 Regulaminu Klubu w zakresie trybu przeprowadzania walnych zebrań członków;

8)   dyskusja;

9)    podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i udzielenie absolutorium;

10) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej i udzielenia absolutorium członkom organów Klubu;

11) podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany regulaminu Klubu;

12) wolne wnioski;

13) zamknięcie obrad.

 

KSKrokusWalneZebranieCzlonkówPorzadekObrad20211023

 

Nowy Sącz, 2021.10.08                                                                                                                 Zarząd KS Krokus