Przesłanie licencji do WPA

Koleżanki i Koledzy, WPA prosi osoby które jeszcze tego nie zrobiły o przesyłanie aktualnych licencji sportowych (na 2020 rok) do WPA delegatura Nowy Sącz.

Przyznaną licencje można pobrać z własnego profilu po zalogowaniu na stronie PZSS pod adresem https://portal.pzss.org.pl/ a następnie wysłać na adres mail: adam.olbrycht@malopolska.policja.gov.pl lub doręczyć osobiście.

Poniżej informacja WPA Nowy Sącz:

W związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2 proszę ograniczyć do niezbędnego minimum osobiste realizowanie spraw w Wydziale Postępowań Administracyjnych KWP w Krakowie Zespół Zamiejscowy w Nowym Sączu.

Jednocześnie informuję, iż większość spraw urzędowych można a w czasie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 zaleca się realizować korespondencyjnie.