Ograniczenie pobytu na strzelnicy

Koleżanki i Koledzy,

W związku z wprowadzeniem zakazów w zakresie zgromadzeń i przemieszczania się prośba stosowanie się do obowiązujących rozporządzeń i nie korzystanie ze strzelnicy.