Informacje Covid

Koleżanki i Koledzy,

Poniżej informacja Prezesa LOK Jerzego Salamuchy dotycząca zamknięcia obiektów LOK:

W związku z nowymi obostrzeniami dotyczącymi ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID 19 „Polska staje się strefą czerwoną”.
Zgodnie z Rozporządzeni Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 26 lutego 2021r., z dnia 05 marca 2021r., z dnia 10 marca 2021r., z dnia 11 marca 2021r. oraz z dnia 19 marca 2021r. (Dz. U z 2021r. poz. 367, 415, 436, 446 i 512), w związku z gwałtowną zwyżką zakażeń w Rzeczypospolitej Polskiej oraz nowymi obostrzeniami dotyczącymi ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu pandemii COVID – 19 do dnia 09.04.2021r. dla członków Ligi Obrony Kraju, osób towarzyszących i innych – zamykam obiekty sportowe oraz strzelnice kulowe i pneumatyczne Ligi Obrony Kraju.
Ww. zarządzenie nie dotyczy podmiotów służb mundurowych, które mają podpisane umowy z jednostkami terenowymi Ligi Obrony Kraju.