Czasowy zakaz noszenia i przemieszczania broni

W Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie MSWiA wprowadzające czasowy zakaz noszenia i przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego rodzaju broni (rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym, Dz.U. z 2018 r. poz. 1981):

Wprowadza się zakaz noszenia i przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego rodzaju broni:
1) na terenie miasta Krakowa w okresie od dnia 19 października 2018 r. do dnia 25 października 2018 r.;
2) na obszarze województwa śląskiego i województwa małopolskiego w okresie od dnia 1 grudnia 2018 r. do dnia
15 grudnia 2018 r.